วิธีวัดไซส์แหวน


มี 2 วิธีง่ายๆดังนี้
1. ใช้กระดาษพันรอบนิ้วได้ ปลายชนปลาย
วัดความยาวของกระดาษดู "ความยาวรอบนิ้ว" ด้านล่าง

2. ใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวนด้านในที่ท่านสวมอยู่
โดยวัดส่วนที่กว้างที่สุดของวงแหวนดู "เส้นผ่านศูนย์กลาง"

ไซส์ 6

 • ความยาวรอบนิ้ว 5.15 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน 1.65 ซม.

ไซส์ 7

 • ความยาวรอบนิ้ว 5.40 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน 1.73 ซม.

ไซส์ 8

 • ความยาวรอบนิ้ว 5.66 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน 1.82 ซม.

ไซส์ 9

 • ความยาวรอบนิ้ว 5.91 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน 1.89 ซม.

ไซส์ 10

 • ความยาวรอบนิ้ว 6.21 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน 1.98 ซม.

ไซส์ 11

 • ความยาวรอบนิ้ว 6.51 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน ​2.06 ซม.
ไซส์ 12
 • ความยาวรอบนิ้ว 6.70 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวน ​2.13 ซม

ไม่แน่ใจไซส์ติดต่อไอดีลาย thaigems